Lista aktualności Lista aktualności

Sierpniowe odwiedziny

  Na początku sierpnia przy wykorzystaniu kamery leśnej zakupionej ze środków finansowych projektu: LIFE13 NAT/PL/000010 „ Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce", udało się nagrać odwiedziny stada żubrów złożonego z 20 osobników, i co najmniej 3  tegorocznych cielaków. Warto dodać, że dwa osobniki posiadają urządzenia GPS.

 

 

 

 

Materiały do pobrania