Wydawca treści Wydawca treści

Historia lasów i gospodarki leśnej

Dzieje Nadleśnictwa Świerczyna

Historia lasów i leśnictwa na obszarach obecnie administrowanych przez Nadleśnictwo Świerczyna jest bardzo odległa, o czym świadczą materiały archiwalne i stan lasów.

Na podstawie dokumentów z 1563 roku można stwierdzić, że tereny tworzące dzisiejszą gminę Wierzchowo stanowiły domeny państwowe. W 1608 roku margrabia Jan z Kostrzynia ustanawia w Będlinie (Neuhof – Nowy Dwór) Urząd Królewskich Lasów Państwowych. W 1816 roku na terenie dzisiejszej Regionalnej Dyrekcji LP w Szczecinku utworzono 4 Państwowe Nadleśnictwa a wśród nich największym nadleśnictwem było Nadleśnictwo Świerczyna (Königliche Oberförsterei). Pomorze Zachodnie w 1637r zostało przyłączone do Brandenburgii i do marca 1945 roku znajdowało się pod panowaniem Pruskim. W okresie II wojny światowej leśna administracja niemiecka, zaspakajała rosnące zapotrzebowanie wojenne na drewno. Krótkie, ale niezwykle zacięte walki o przełamanie umocnień Wału Pomorskiego w marcu 1945 roku przetoczyły się przez teren Nadleśnictwa pozostawiając liczne umocnienia ziemne i opustoszałe wioski. Mieszkańcy uciekali przed zbliżającym się frontem a po przełamaniu Wału odstraszały ich walki niemieckiej V kolumny i polskiej partyzantki walczącej z komunistyczną władzą. Działania te, połączone z organizowaną przez Radziecką Komendanturę Wojskową wysyłką na wschód zdobyczy wojennych i działaniami band szabrowników doprowadziły do wyludnienia i ograbienia wyzwolonych terenów.

Dnia 1 czerwca 1945 roku została powołana Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Bałtyckiego z siedzibą w Szczecinku. W ramach tej dyrekcji działały 44 nadleśnictwa, wśród nich Nadleśnictwa Zgniły Zdrój i Nowy Dwór – obecnie Nadleśnictwo Świerczyna. W czasie minionego sześćdziesięciolecia powierzchnia obu obrębów zmieniała się, a one same były albo samodzielnymi jednostkami, albo wchodziły w skład innych nadleśnictw.

Nadleśnictwo Świerczyna w obecnych granicach utworzone zostało na mocy zarządzenia nr 11 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 23 czerwca 1986 roku.