Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Informacje o hodowli lasu

 

Hodowla lasu jest dziedziną gospodarki leśnej, która ma na celu wyhodowanie jak najlepszych jakościowo drzewostanów dostosowanych do lokalnych ekotypów. Początkiem wszystkich działań jest założenie uprawy. Sadzonki do odnowień i zalesień produkowane są na szkółce leśnej „Dąbrówka" o powierzchni 853 ar. Średnioroczna produkcja sadzonek kształtuje się na poziomie ok. 4 mln sztuk 28 gatunków drzew i krzewów na potrzeby własne i innych nabywców. Materiał szkółkarski cechuje wysoka jakość i zdrowotność, co zostało uznane i uhonorowane tytułem „Koszaliński produkt roku 1998". Do obsiewu szkółek używamy tylko nasion znanego pochodzenia tj. ze zidentyfikowanej,  wyselekcjonowanej lub kwalifikowanej bazy nasiennej stanowiącej najwyższej jakości populacje drzew, których potomstwo dziedziczy te cechy.

Tworzą ją:

-  kompleks wyłączonych drzewostanów nasiennych dębu bezszypułkowego o powierzchni 198.08 ha w wieku 100-125 lat,

-  wyłączone drzewostany nasienne buka zwyczajnego liczące od 111-160 lat o powierzchni 90,04 ha,

-  wyłączone drzewostany  nasienne sosny zwyczajnej o powierzchni 18,91 ha,

-  drzewostan wyłączony modrzewia europejskiego o powierzchni 1,44 ha,

-  41 drzew matecznych sosny zwyczajnej, dębu bezszypułkowego, buka zwyczajnego, brzozy brodawkowatej, olszy czarne i czereśni ptasiej,

-  gospodarcze drzewostany nasienne sosny zwyczajnej, dębu bezszypułkowego, buka zwyczajnego,   brzozy brodawkowatej i olszy czarnej,

-  plantacja nasienna lipy drobnolistnej i czereśni ptasiej,

-  5 źródeł nasion.

Dysponujemy również dębowo-bukowym drzewostanem zachowawczym zróżnicowanym wiekowo od 135 do 261 lat. W latach średniego i dobrego urodzaju w okresie od 1992 roku zebrano 138 870 kg żołędzi, 18 892 kg bukwi i 23 694 kg szyszek sosnowych. Dla maksymalnego i właściwego wykorzystania tak bogatej bazy nasiennej oraz aby pozyskany materiał obrabiany był w jak najlepszych warunkach utworzono w latach dziewięćdziesiątych zaplecze do obróbki i przechowania nasion. W chwili obecnej obiekt wyposażony jest w trzy linie technologiczne służące do wyłuszczania szyszek i obróbki nasion drzew iglastych, oczyszczania i termoterapii żołędzi oraz oczyszczania i podsuszania nasion buka.