Aktualności

Dnia 12 czerwca 2015 roku stado żubrów w liczbie około 17 sztuk odwiedziło łąki znajdujące się w granicach administracyjnych Leśnictwa Laski

Wydarzenia

Dnia 12 czerwca 2015 roku stado żubrów w liczbie około 17 sztuk odwiedziło łąki znajdujące się w granicach administracyjnych Leśnictwa Laski

Zagrożenie pożarowe

Telefony alarmowe na wypadek pożaru

Monitoring lasów

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Świerczyna prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących