Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska"

Lasy będące HCVF  ( skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests - polska nazwa: Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) są wyznaczane w oparciu o "Kryteria wyznaczania Lasów szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce" Adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006r. autorstwa: Związku Stowarzyszeń "Grupa Robocza" FSC-Polska

 

1. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce dostępne są na stronie http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf .

2. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Świerczyna - plik w załączeniu.

3. W plikach załączników dostępne są również mapy poszczególnych kategorii HCVF.

W dniach 28.03.-11.04 Nadleśnictwo Świerczyna przeprowadziło procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności (Kat.6)

wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz propozycje można zgłaszać do nadlesnictwa. wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące powyższych obszarów prosimy zgłaszać do Pani Kariny Szymkowiak tel. 94 36 18 622 , email: karina.szymkowiak@szczecinek.lasy.gov.pl.