Leśnictwa Leśnictwa

Wilczkowo

leśniczy Witold Przeorski
668 480 251

Krzemno

lesniczy Adam Flatow
668 480 255

Mszarne

leśniczy Tomasz Tarapata
668 480 258

Dzikowo

leśniczy Zdzisław Bełzowski
668 480 257

Jałwcówka

leśniczy Renata Gumna
668 480 254

Dąbrowa

leśniczy Marek Banaszek
668 480 264

Kaczory

leśniczy Marzena Samojedna
795 529 418

Świerczyna

leśniczy Waldemar Słowik
668 480 261

Jeleni Stok

leśniczy Piotr Gumny
668 480 260

Laski

leśniczy Waldemar Ćwikliński
668 480 265

Gospodarstwo Szkółkarskie

leśniczy Tomasz Dopierała
663 998 990