Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring Lasów

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Świerczyna prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących

Informujemy, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Świerczyna prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako „ustawa", Nadleśnictwo informuje, iż:

- Monitoring wizyjny prowadzony jest na obszarach leśnych Nadleśnictwa.

- Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu jest Nadleśnictwo Świerczyna z siedzibą: Świerczyna 1a, 78-531 Świerczyna.

- Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

- Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.

- Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.