Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Świerczyna
Nadleśnictwo Świerczyna
94 36 18 622 , 94 36 18 825
94 361 86 49

Świerczyna 1a

78-531 Świerczyna

Nadleśniczy
Daniel Grodziński
94 36 18 622
Zastępca Nadleśniczego
Sylwester Major
94 36 18 622
Główny Księgowy
Joanna Mateusiak
94 36 18 622
Inżynier Nadzoru
Witold Zimniewicz
94 36 18 622
Inżynier Nadzoru
Sebastian Witek
94 36 18 622

Dział Gospodarki Leśnej

Lidia Nowakowska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. Zagospodarowania lasu
Tel.: 94 36 18 622
Dorota Kiewlicz
Specjalista Służby Leśnej ds. Marketingu
Tel.: 94 36 18 622
Tomasz Kiewlicz
Specjalista Służby Leśnej ds. Stanu posiadania
Tel.: 94 36 18 622
Justyna Sztorc
Instruktor techniczny
Tel.: 94 36 18 622
Przemysław Przeorski
Specjalista Służby Leśnej ds. Użytkowania Lasu
Tel.: 94 36 18 622

Posterunek Straży Leśnej

Roman Grabiasz
Starszy Strażnik Leśny
Tel.: 94 36 18 622
Leszek Juszczyk
Strażnik Leśny
Tel.: 94 36 18 622

Dział Finansowo - Księgowy

Maria Juszczyk
Specjalista ds. Księgowych
Tel.: 94 36 18 622
Ewa Hofman
Specjalista ds. Księgowych
Tel.: 94 36 18 622
Alicja Dzwonek
Specjalista ds. Księgowych
Tel.: 94 36 18 622

Dział Administracji

Józef Pajor
Sekretarz
Tel.: 94 36 18 622
Ewa Matysiak
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 94 36 18 622
Sabina Słowik
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 94 36 18 622
Adrian Czech
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 94 36 18 622

Stanowisko ds. pracowniczych

Elżbieta Suchońska
Starszy Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 94 36 18 622
Ewa Sowińska
Referent ds. pracowniczych
Tel.: 94 36 18 622