Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszary Specjalnej Ochrony

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków

OSO „Ostoja Drawska" zajmuje w zasięgu Nadleśnictwa Świerczyna 4452,56 ha. W zasięgu tego obszaru stwierdzono stanowiska m. in. puchacza, bielika, oraz bociana czarnego – ptaków znajdujących się w Załączniku nr 1 do I Dyrektywy Ptasiej oraz w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt.

 

Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk

 SOO „Jeziora Czaplineckie" zajmują 745,04 ha lasów Nadleśnictwa. Głównym elementem zainteresowania w tym obszarze są jeziora lobeliowe (Ciemniak, Kaleńskie, Krzemno, Łęka), które wyznaczają południową granicę zasięgu tych siedlisk na Pomorzu Zachodnim.