Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Schemat organizacyjny Nadleśnictwa Świerczyna

Nadleśnictwo Świerczyna jest jednostką organizacyjną Lasów Państwowych reprezentującą Skarb Państwa podległą Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Obecnie jednostką kieruje Nadleśniczy mgr inż. Daniel Grodziński.

Obszar Nadleśnictwa Świerczyna jest podzielony na 10 leśnictw rewirowych. Funkcjonuje również gospodarstwo szkółkarskie.