Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśnictwa i jego walory przyrodnicze

Położenie Nadleśnictwa Świerczyna

Nadleśnictwo leży na pograniczu dwóch krain przyrodniczo-leśnych. Północno-zachodnia i środkowa cześć nadleśnictwa o charakterze pojeziernym i bardzo zróżnicowanej rzeźbie polodowcowej należy do Krainy I – Bałtyckiej. Można tutaj spotkać pagórki szerokiej moreny czołowej stadiału pomorskiego z najwyższym wzniesieniem tego terenu Górą Sarnki (180,8 m n.p.m.) a także liczne jeziora rynnowe: Wąsosz, Kaleńskie, Krzemno, Wilczkowo. Od tych jezior rozciąga się w kierunku południowo-wschodnim początkowo falista a w miarę oddalania się od strefy moreny czołowej płaska równina sandrowa. Południowa część usytuowana jest w Krainie III Wielkopolsko-Pomorskiej, gdzie pola sandrowe łączą się z następną strefą moreny, utworzonej w starszej niż główna faza zlodowacenia pomorskiego. Wyróżniają się tutaj wzniesienia: Smolne Góry (185,6 m n.p.m.), Góra Wysoka (198,3 m n.p.m.) oraz najwyższe wzniesienie Wielka Racza (211,3 m n.p.m.).

Na obszarze nadleśnictwa ścierają się wpływy klimatu oceanicznego oraz kontynentalnego z przewagą oceanicznego. Klimat jest umiarkowany. Przeważają wiatry zachodnie o dużym nasileniu w okresie późnej jesieni i zimy, niosące wilgotne powietrze polarno-morskie. Wczesną wiosną dominują wysuszające wiatry wschodnie. Średnia roczna suma opadów jest wyższa od średniej krajowej i wynosi 620-630 mm. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210 dni a jego średnia temperatura to około 13O C. Dotkliwą cechą klimatu jest występowanie późnych przymrozków.