Wydawca treści Wydawca treści

Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej

Projekt LIFE13NAT/PL/000010 o pełnej nazwie: „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej" jest realizowany przez beneficjanta koordynującego: „Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze" przy współpracy: Nadleśnictwa Drawsko, Nadleśnictwa Mirosławiec, Nadleśnictwa Tuczno oraz Nadleśnictwa Świerczyna

Projekt LIFE13NAT/PL/000010 o pełnej nazwie: „Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w Polsce północno-zachodniej" jest realizowany przez beneficjanta koordynującego: „Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze" przy współpracy: Nadleśnictwa Drawsko, Nadleśnictwa Mirosławiec, Nadleśnictwa Tuczno oraz Nadleśnictwa Świerczyna.

Cele nadrzędne projektu są następujące:

  1. Zwiększenie liczebności populacji żubrów w Polsce północno – zachodniej z wyjściowych 110 do co najmniej 190 osobników z jednoczesnym zainicjowaniem naturalnego zwiększenia areału występowania żubrów o co najmniej 30 %, co będzie skutkować zwiększeniem liczebności populacji z jednoczesnym zmniejszeniem liczby zwierząt na jednostkę powierzchni areału jako metody rozwoju populacji w krajobrazie rolniczo-leśnym.

  2. Stworzenie modelu zarządzania populacji zagrożonego gatunku na obszarze użytkowanym gospodarczo.

  3. Aby umożliwić rozprzestrzenienie populacji żubrów należy zapewnić różnorodną i bogatą bazę żerową w postaci: zrekultywowanych i corocznie koszonych łąk, poletek żerowiskowych oraz paśników mających uzupełniać naturalny pokarm roślinny.

    Nadleśnictwo Świerczyna wytypowało 11 łąk o wielkości od 0,29 ha do 7,89 ha położonych w leśnictwach: Wilczkowo, Mszarne i Jałowcówka. Poletka żerowiskowe o łącznej powierzchni 2,09 ha mają charakter poletek ogryzowych, gdzie gatunki owocowe drzew: głównie jabłoń i grusza oraz krzewów: wierzba paszowa czy dereń świdwa, po osiągnięciu zadowalających rozmiarów zostaną udostępnione na żer. Z kolei paśniki ( 5 nowych i 1 do remontu), poza umożliwieniem dokarmiania żubrów zimą, pozwolą skoncentrowanie stad żubrów w określonych miejscach i przez to ograniczenie szkód w uprawach leśnych i rolnych. W przypadku, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie paśnika będą występowały uprawy, bądź młodniki to zostaną one zabezpieczone wzmocnioną siatką leśną. Ponadto, gdy żubry zbytnio zbliżą się do osad ludzkich lub będą powodowały szkody w uprawach rolnych, pomocy udzieli „Pogotowie Żubrowe" Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego.

    Osiągnięcie drugiego nadrzędnego celu będzie zależało w dużej mierze od postrzegania wolno żyjących stad żubrów przez społeczności lokalne. Konferencje, działalność edukacyjna „Dzikiej Zagrody" w Jabłonowie oraz współpraca z organizacjami oraz szeroko pojętą administracją pozwolą wpłynąć na postawę miejscowej ludności . Upowszechnienie informacji o rejonach przebywania żubrów zwiększy poziom bezpieczeństwa zarówno ludziom jak i zwierzętom, a stała opieka weterynaryjna nad żubrami wpłynie na poprawę kondycji populacji tego majestatycznego gatunku.

        Więcej informacji dotyczących żubrów oraz projektu możecie Państwo znaleźć tutaj.