Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty

Rezerwaty Nadleśnictwa Świerczyna

W Nadleśnictwie Świerczyna mieszczą się 2 rezerwaty przyrody, oba o charakterze leśnym.

Rezerwat leśny "Sośnica" o powierzchni 12,06 ha został powołany w celu ochrony starodrzewu dębowo-bukowego o charakterze naturalnym z licznymi drzewami pomnikowymi. Wiek starodrzewu sięga 260 lat. W ekosystemie zachodzą naturalne procesy w formie niespotykanej w młodszych drzewostanach.

Drugi z rezerwatów przyrody to rezerwat „Brzozowe Bagno koło Czaplinka" o powierzchni 58,13ha. Został powołany w celu zachowania unikalnych zespołów roślinnych związanych z torfowiskiem wysokim typu bałtyckiego oraz borami i lasami bagiennymi wraz z rzadkimi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin. W rezerwacie zlokalizowane są 2 bagniska o powierzchni 11,37ha reprezentujące  torfowiska wysokie zdegradowane, zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji, pozostała część areału zakwalifikowana jest do brzeziny bagiennej.