Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Świerczyna prowadzi sprzedaż materiału roślinnego dla innych jednostek Lasów Państwowych oraz odbiorców indywidualnych w siedzibie Nadleśnictwa , w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00. Sprzedaż roślin realizowana jest w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik /w załączeniu/.

Nadleśnictwo prowadzi sprzedaż sadzonek loco szkółka. Ceny loco szkółka oznaczają ceny sadzonek wyjętych ze szkółki i załadowanych na środek transportu odbiorcy. Koszty dodatkowego opakowania obciążają odbiorcę.

Płatność  przy sprzedaży indywidualnej :

- gotówka w kasie Nadleśnictwa

- karta w kasie Nadleśnictwa

- przelew  wykonany przed terminem odbioru sadzonek na konto Nadleśnictwa nr 92 2030 0045 1110 0000 0033 0480.

Informacji o sprzedaży sadzonek udziela

specjalista SL ds. Zagospodarowania lasu Lidia Nowakowska- tel. 668480245

oraz

Leśniczy szkółkarz Tomasz Dopierała- tel 663998990

 

Jeżeli nie znajdą państwo poszukiwanych sadzonek proponujemy odwiedzenie strony

sprzedaż sadzonek i nasion w RDLP Szczecinek.