Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Urządzanie 01.01.2009r. - 31.12.2018r.

Gospodarka Leśna Nadleśnictwa Świerczyna oparta jest o Plan Urządzenia Lasu. Aktualny Plan Urządzenia Lasu sporządzony został  na okres od 01.01.2009r. do 31.12.2018r. Dokument ten został zatwierdzony decyzją Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2010r.
W jego skład wchodzą:
Tom I Część A - Opis ogólny Nadleśnictwa (elaborat);
Tom I Część B - Program Ochrony Przyrody;
Tom II Opisy taksacyjne oraz tabele i wykazy Części A, B, C, D;
Tom III Plan zagospodarowania lasu;