Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Informacje o użytkowaniu lasu

Lasy od niepamiętnych czasów były skarbem ludzi – dawały schronienie, budulec, żywność i lekarstwa, ubranie, spełniały funkcje rekreacyjne i obronne. Obecnie lasy gospodarcze obok licznych funkcji pozaprodukcyjnych są w Polsce podstawowym źródłem drewna, które jest surowcem samoodnawialnym i przyjaznym środowisku. Zagospodarowanie drzewostanów realizowane na podstawie wieloletnich planów urządzenia lasu opiera się na zasadach trwałości i zrównoważonego wykorzystania. W praktyce leśnej drewno pochodzi z dwóch kierunków prowadzenia prac:

-  cięć pielęgnacyjnych – przedrębnych w których wycinane są drzewa przeszkadzające innym drzewom, rosnące w nadmiernym zagęszczeniu, niepożądane w składzie gatunkowym,  porażone przez choroby, zaatakowane przez szkodliwe owady,

-  cięć rębnych w drzewostanach dojrzałych które osiągnęły wiek rębny (np. sosna i buk  120 lat, dąb 140 lat) i są gotowe do rozpoczęcia procesu ponownego odnowienia – czyli przeprowadzenia procesu wymiany pokoleń wśród drzew.

W Nadleśnictwie Świerczyna ustalony średnioroczny etat użytkowania drewna wynosi 75 741. W ramach cięć rębnych pozyskiwane jest 30 000 m3 surowca, które stanowi przede wszystkim drewno wielkowymiarowe – tartaczne sosnowe, bukowe, dębowe i brzozowe przeznaczone do przerobu mechanicznego w tartakach na deski i elementy konstrukcyjne a także na sklejkę, okleinę. W cięciach przedrębnych pozyskujemy głównie drewno średniowymiarowe sosnowe, brzozowe, bukowe, dębowe, którego głównymi odbiorcami są zakłady produkujące papier i różnego rodzaju płyty drewniane. Drzewostany nadleśnictwa są także źródłem zaopatrzenia licznych gospodarstw domowych w drewno przeznaczone na cele opałowe.

Lasy są bogatym źródłem płodów runa leśnego: jagód, malin, grzybów i ziół. Są one powszechnie dostępne dla społeczeństwa a jedynym warunkiem ich zbioru jest prowadzenie go w sposób nieniszczący pozostałych elementów roślin i grzybni.